Ashe Santeria

Browsing the "Rezos a los Orishas" Tag
enero 19, 2014 - 16 Comments

Rezos a orishas Rezos a Ochosi OCHOSI OLUGA NO GBOGBO NA ODE ATI ORICHA CHECHE ODE MATA SI MI ATI GBOGBO OMO NILE FUNCI OKAN ONA ATI KUELURE OFA DURO GBOGBO BURUKU KIWA NITOSI NI...

Read More